„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Od marca 2018 rozpoczynamy realizację nowego projektu pn. Warsztaty ceramiczne jako forma aktywizacji mieszkańców Gminy Wólka i wzmocnienia więzi międzypokoleniowych.

W dniu 14.02.2018 nasze Stowarzyszenie podpisało umowę z LGD „Kraina wokół Lublina” na realizację grantu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER. Poddziałanie 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Projekt adresowany jest do mieszkańców z terenu Gminy Wólka, głównie do osób do 35 roku życia, powyżej 50 roku życia i do osób niepełnosprawnych. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Program i termin zajęć

  1. 16.05.2018 godz. 16.00-20.00 Wprowadzenie do garncarstwa. Historia. Techniki formowania gliny
  2. 26.05.2018 godz. 10.00-14.00 Lepienie ozdób i toczenie naczyń z gliny na kole elektrycznym i nożnym
  3. 23.06.2018 godz. 10.00-14.00 Prace ceramiczne z wykorzystaniem form gipsowych. Nauka obsługi pieca do wypalania ceramiki. Załadunek pieca
  4. 27.06.2018 godz. 16.00-20.00 Zdobienie naczyń. Szkliwienie. Załadowanie pieca materiałem szkliwionym
  5. 07.07.2018 godz. 10.00-14.00 Zdobienie farbami naszkliwnymi pod wypał na gorąco. Zdobienie „na zimno”
  6. 25.08.2018 godz. 10.00-14.00 Przygotowanie materiału do raku – toczenie i lepienie naczyń do wypału ogniskowego
  7. 29.08.2018 godz. 16.00-14.00 Polerowanie i zdobienie naczyń do wypału ogniskowego. Zdobienie kafelków na zimno
  8. 07.09.2018 godz. 16.00-20.00 Hartowanie naczyń. Wypał raku. Wystawa prac. Podsumowanie

Celem projektu jest aktywizacja mieszkańców z gminy Wólka oraz wzmocnienie więzi międzypokoleniowych poprzez organizację warsztatów ceramicznych. Cele szczegółowe: przeprowadzenie warsztatów z ceramiki – 8 zajęć po 4 godziny oraz przeszkolenie 20 osób z zakresu ceramiki, tj. toczenie naczyń z gliny na kole garncarskim, wyrób ozdób, obsługa pieca do wypalania ceramiki, szkliwienie, malowanie farbami naszkliwnymi. Zajęcia będą prowadzić osoby wykwalifikowane z własnym dorobkiem artystycznym i naukowym w dziedzinie ceramiki, garncarstwa i etnografii.

Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Aktywizacji Społecznej „SUKCES”. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia w Jakubowicach Murowanych 23, Gmina Wólka. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub mailowo do 30.04.2018.

Kontakt: Ireneusz Brudzisz
Tel. 607 110 206
email: sukceslublin@interia.pl

 

 

Warsztaty z garncarstwa jako forma rozbudowy oferty turystycznej

Warsztaty z udziałem  mistrzów i adeptów zostały zorganizowane  22  września 2014 r. Złożyły się na nie: prezentacja multimedialna na temat projektu,  wykład o historii, technologii i wzornictwie ceramiki archeologicznej Polski i regionu, ceramice etnograficznej i współczesnej; prezentacja pracy na kole garncarskim, toczenie na kole nożnym naczynia z każdym uczestnikiem warsztatów, samodzielne lepienie dzbanka lub miseczki z „ręki” przez uczestników warsztatów, zdobienie wykonanych naczyń prostym ornamentem rytym i wyciskanym, obsługa pieca do wypalania ceramiki. Zajęcia były prowadzone przez 2 garncarzy, przez 4 godziny.  Na zajęciach wykorzystano sprzęt garncarski, sprzęt nagłaśniający i sprzęt elektroniczny zakupiony w ramach projektu. W trakcie uczestnicy otrzymali posiłek przygotowany w konwencji historycznej.  Organizatorzy zapewnili również transport dla 20 uczestników.

Dodatkowo odbył się audyt przeprowadzony przez specjalną Komisję Certyfikującą w ramach Procedury Certyfikacji. Miło nam poinformować, że na podstawie pełnej oceny dokumentacji i kontroli na miejscu Komisja podjęła decyzję o nadaniu naszemu Stowarzyszeniu 3-gwiazdkowego (***) Certyfikatu Jana III Sobieskiego.

warsztaty garnc 152warsztaty garnc 062warsztaty garnc 113warsztaty garnc 139 Certyfikat Szlaku JIIIS