Projekt realizowany jest w ramach programu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w Województwie Lubelskim”

Do czasów epoki Jana III Sobieskiego chcemy odwołać się poprzez powrót do ręcznego wykonywania przedmiotów codziennego użytku i wyrobów ozdobnych. Wówczas nie było przemysłu, a każdy przedmiot był niepowtarzalny i zależał od indywidualnych zdolności i fantazji rzemieślnika. Nie będziemy produkować metodą przemysłową w ilościach hurtowych tych samych przedmiotów, lecz w pracowni garncarskiej pojedyncze egzemplarze. Proste wyroby dzisiaj urastają to rangi sztuki, nasze będą materialnym dowodem świetności rodu Sobieskich i pamiątką XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Będą mogły być cechowane pieczęcią szlaku.

Projekt nawiązuje do dziedzictwa rodu Sobieskich i do czasów życia Jana III Sobieskiego. Spuścizną, jaka nam pozostała po Sobieskich, to osiągnięcia militarne, polityczne, gospodarcze i kulturowe. Nikt nie kwestionuje roli, jaką odegrał w historii Polski oraz Europy król Jan III Sobieski. Te sukcesy są dla autorów wniosku inspiracją. Aby we współczesnym świecie  nawiązać do rodu Sobieskich trzeba zbudować markę w oparciu tradycję i potencjał lokalny. Jan III Sobieski to uosobienie cnót, odwagi, mądrości, wzór strategicznego myślenia, ale człowiek zakorzeniony w lokalnej społeczności, kulturze i tradycji. Mieszkał  i przebywał na ziemiach naszego podregionu, miał tu swój majątek i rodzinę. Nasz projekt poświęcony jest budowaniu marki podregionu w oparciu o kultywowanie dawnych zawodów, ale też wykorzystanie ich w dalszej perspektywie jako element przedsiębiorczości, ważny czynnik kolorytu lokalnego dla turystów. Sobieski to solidność, nasze działania to jakość wyrobów ręcznie wykonanych. Celem naszym jest odrodzenie dawnych zawodów, aby nadać jakość usługom i wyrobom z dziedziny garncarstwa. Wszystkie publikacje wydawane w ramach projektu będą odnosiły się formą i stylistyką do epoki JIIIS. Stowarzyszenie zakłada trwałość projektu i promocję Szlaku.

Szczegółowe informacje o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy na stronach:

www.programszwajcarski.gov.pl 
www.swisscontribution.admin.ch/poland