Miło nam poinformować, że zakończyliśmy nabór uczestników na warsztaty garncarskie, w których weźmie udział młodzież z Gimnazjum w Pliszczynie. 

Celem projektu jest nabycie umiejętności wykonywania metodą tradycyjną ceramiki glinianej. Udział jest bezpłatny. Projekt Na garncarskim szlaku w gminie Wólka realizowany jest w ramach grantu Powiatu Lubelskiego jako realizacja zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury […]