02.2020. Zaproszenie na bezpłatne warsztaty etnograficzne

                                                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach ceramicznych

Szkolenie odbywać się będzie w ramach grantu pn. Warsztaty etnograficzne w oparciu o lubelskie ośrodki garncarstwa, na podstawie umowy zawartej z LGD „Kraina wokół Lublina”.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt adresowany jest do mieszkańców z terenu Gminy Wólka, głównie do osób do 35 roku życia, powyżej 50 roku życia i do osób niepełnosprawnych. Udział w zajęciach jest bezpłatny, zapewniamy wszystkie niezbędne materiały takie jak masa ceramiczna, koła garncarskie, szkliwa, piec do wypalania ceramiki, fartuchy ochronne i drobne narzędzia garncarskie.

Szkolenie będą prowadzić osoby wykwalifikowane z własnym dorobkiem artystycznym i naukowym w dziedzinie ceramiki, garncarstwa i etnografii. Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Aktywizacji Społecznej „SUKCES”. Zajęcia odbywać się będą od marca  do listopada, w siedzibie Stowarzyszenia w Jakubowicach Murowanych 23, Gmina Wólka, w Muzeum Wsi Lubelskie, w Muzeum Lubelskim oraz w historycznym ośrodku garncarskim w Urzędowie. Szczegółowy harmonogram na stronie głównej. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub mailowo do 15.03.2020.

Kontakt: Ireneusz Brudzisz
Tel. 693 139 694 lub 607 110 206
email: sukceslublin@interia.pl

 

03.2018 Zaproszenie na festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci

                                

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Aktywizacji Społecznej „SUKCES”

zaprasza na

Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci

Impreza odbędzie się w ramach zadania publicznego z zakresu sportu pn. „Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci przedszkolnych” i jest współfinansowana przez Powiat Lubelski.

Festyn dla uczestników jest bezpłatny. Rozgrywki i konkursy poprowadzi 2 animatorów. DJ ubarwi wszystkie konkurencje odpowiednio dobraną muzyką. Zapewniamy nagłośnienie oraz niezbędny sprzęt i rekwizyty sportowe. Przewidziany jest również gorący posiłek dla uczestników. Festyn potrwa 4 godziny.

Do zabawy zapraszamy dzieci przedszkolne z dwóch różnych gmin Powiatu Lubelskiego. Liczba uczestników jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Festyn odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia w Jakubowicach Murowanych 23, Gmina Wólka, w dniu 18 maja 2018 w godz. 10.00-14.00. Zapisy do 30.03.2018. Szczegółowe informacje na stronie głównej.

Kontakt:
Tel. 607 110 206
email: sukceslublin@interia.pl

 

03.2018. Zaproszenie na bezpłatne warsztaty ceramiczne

                                                       

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach ceramicznych

Szkolenie odbywać się będzie w ramach grantu pn. Warsztaty ceramiczne jako forma aktywizacji mieszkańców Gminy Wólka i wzmocnienia więzi międzypokoleniowych, na podstawie umowy zawartej z LGD „Kraina wokół Lublina”.

Działanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Projekt adresowany jest do mieszkańców z terenu Gminy Wólka, głównie do osób do 35 roku życia, powyżej 50 roku życia i do osób niepełnosprawnych. Udział w zajęciach jest bezpłatny, zapewniamy wszystkie niezbędne materiały takie jak masa ceramiczna, koła garncarskie, szkliwa, piec do wypalania ceramiki, fartuchy ochronne i drobne narzędzia garncarskie.

Szkolenie będą prowadzić osoby wykwalifikowane z własnym dorobkiem artystycznym i naukowym w dziedzinie ceramiki, garncarstwa i etnografii. Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji i Aktywizacji Społecznej „SUKCES”. Zajęcia odbywać się będą od maja do września, w siedzibie Stowarzyszenia w Jakubowicach Murowanych 23, Gmina Wólka. Szczegółowy harmonogram na stronie głównej. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie lub mailowo do 30.04.2018.

Kontakt: Ireneusz Brudzisz
Tel. 607 110 206
email: sukceslublin@interia.pl

 

 

03.2017

Zapraszamy do udziału w warsztatach garncarskich młodzież z gimnazjów w powiatu lubelskiego. Celem projektu jest nabycie umiejętności wykonywania metodą tradycyjną ceramiki glinianej. Udział jest bezpłatny. Projekt Na garncarskim szlaku w gminie Wólka realizowany jest w ramach grantu Powiatu Lubelskiego jako realizacja zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w zakresie kultury i sportu w 2017 roku.

Termin: 19.05.2017

Godz. 9.30-13.30

Miejsce: Grota Solna w Wólce

Liczba uczestników: 20 osób

Zapewniamy wszystkie niezbędne narzędzia, surowce, szkliwa, farby i dodatkowo poczęstunek. Zajęcia będą prowadzone przez mistrza garncarstwa Panią Martę Wasilczyk.

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

09.2014

Do udziału zapraszamy młodzież ze szkół ponad podstawowych, organizacji pozarządowych a także osób indywidualnych z terenu 6 gmin Lubelszczyzny, tworzących na terenie województwa lubelskiego podregion Szlaku Jana III Sobieskiego.

Decydować będzie kolejność zgłoszeń. Jedyne ograniczenia wynikają  z możliwości, jakie mają mistrzowie rękodzieła w zakresie indywidualnego nadzorowania nad uczestnikami i programu jaki został przewidziany, drugi aspekt, jaki musi być brany pod uwagę, to ograniczenia wynikające w zakresie cateringu, ostatnie ograniczenia wynikają z infrastruktury, czyli ilości miejsc w pomieszczeniach i na placu zabaw. Optymalna liczba uczestników przewidziana w projekcie to 20 osób.