Wizyty studyjne i zajęcia warsztatowe pozwalają realizować cele projektu bez zakłóceń. Uczestnicy zapoznali się z historycznymi formami garncarstwa i etnograficznym dorobkiem w dziedzinie garncarstwa w oparciu o zbiory z tradycyjnych ośrodków na Lubelszczyźnie. Za nami wizyty w Jadwisinie, Urzędowe i w Muzeum Wsi Lubelskiej. Pierwsze własnoręczne prace już wykonane, naczynia ozdobione z wykorzystaniem tradycyjnych metod, czyli kolorowymi glinkami. Wypał przebiegał pomyślnie i przed uczestnikami szkliwienie naczyń i wyrobów figuratywnych.