Ankieta

W ramach konsultacji przed złożeniem oferty projektu społecznego proszę chętnych o wypełnienie krótkiej ankiety. Projekt kierowany jest do osób w wieku 40+ i dotyczy kultury fizycznej.

Czy Twoim zdaniem istnieje potrzeba propagowania kultury fizycznej wśród osób  40+?     TAK /NIE

Jeżeli Twoja odpowiedź była TAK, proszę odpowiedz na poniższe pytanie.

Jakie formy aktywności fizycznej, uważasz dla siebie za […]