Miło nam poinformować, że projekt jest nadal kontynuowany poprzez organizowanie nowych warsztatów garncarskich.

W dniu 25.05.2015 odbyły się warsztaty garncarskie z udziałem uczniów Zespołu Szkół w Bystrzejowicach Pierwszych. Udało nam się wykonać aż 80 naczyń glinianych. Wszyscy uczestnicy i mistrzowie wykazali się wielkim zaangażowaniem. Wykorzystano sprzęt i narzędzia zakupione w ramach projektu.

[…]