Maj 2018

Festyn odbył się zgodnie z planem 18.05.2018 z licznym udziałem dzieci. Zakładane cele podczas realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. Uczestnicy festynu nabyli umiejętności w dziecięcych konkursach i grach sportowych, indywidualnych  i zespołowych. Ponadto rozpropagowano kulturę fizyczną i zachęcono  dzieci do udziału w imprezach sportowych i rekreacyjnych. Uczestnicy poznali nowe formy gier i zabaw, które uczyły  współpracy oraz rozwijały małą i dużą motorykę.

        

 

                                                

Na podstawie umowy zawartej  w dniu 26.02.2018 z powiatem Lubelskim nasze Stowarzyszenie zrealizuje zadanie publiczne pod tytułem „Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci przedszkolnych”.

Festyn odbędzie się 18 maja 2108 w siedzibie Stowarzyszenia, przy Grocie Solnej w Jakubowicach Murowanych 23, Gmina Wólka. Do zabawy zostanie zaproszonych 40 dzieci z dwóch różnych gmin Powiatu Lubelskiego.

Udział jest bezpłatny. Rozgrywki i konkursy poprowadzi 2 animatorów w kostiumach pirackich. DJ zapewni nagłośnienie imprezy oraz ubarwi wszystkie konkurencje odpowiednio dobraną muzyką. Festyn potrwa 4 godziny 10.00-14.00. Dzieci wezmą udział w grach zespołowych, zabawach muzyczno-tanecznych, sportowych konkursach indywidualnych. Wykorzystany zostanie sprzęt i rekwizyty zakupione w ramach projektu oraz należące do Stowarzyszenia.  Na zakończenie animatorzy przeprowadzą pokaz baniek mydlanych. Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek w formie gorącego posiłku oraz serwisu herbaciano-kawowego.

Celem projektu jest nabycie umiejętności uczestniczenia w dziecięcych konkursach i grach sportowych, indywidualnych  i zespołowych. Ponadto propagowanie kultury fizycznej poprzez udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych. Współczesny sposób spędzania wolnego czasu związany z Internetem i grami komputerowymi nie sprzyja zdrowemu  trybowi życia. Wychodząc naprzeciw  potrzebom społecznym popularyzujemy zdrowy formy odpoczynku i zabawy w ogrodzie, na placu zabaw i boisku. Zabawy ponadto uczą współpracy oraz rozwijają małą i dużą motorykę.