LUBSENIOR to kolejne targi, w których wzięliśmy udział. Impreza odbyła się w w Lublinie na terenach wystawienniczych, często odwiedzanych przez mieszkańców Lublina. Oprócz wystawy prac z zakresu ceramiki artystycznej, proponowaliśmy organizację warsztatów garncarskich połączonych ze spotkaniami integracyjnymi Seniorów przy ognisku i w Grocie Solnej. Oferta Stowarzyszania łączy walory prozdrowotne i integracyjne z aktywnym sposobem spędzania czasu.